Saturday, August 30, 2003

Ewan!

Ewan ko ba bakit may mga pagkakataong gusto kong sumigaw ng malakas na malakas na di ko naman magawa dahil hindi ito normal na ginagawa ng isang matinong tao lalo pa nga at ako'y nasa opisina ngayon.

Ewan ko ba bakit hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lamang magagalit sa akin ang isang tao na sa totoo lang ay wala naman akong alam na dapat ikagalit. Pinandidirihan ko daw sya? Samantalang nagpapasalamat nga ako sa kanya dahil sa kanyang mga ginawa?

Ewan ko ba bakit kailangang bangungutin pa ako kagabi!

Ewan ko ba bakit kailangang maging komplikado ang buhay ng isang tao. Kung tutuusin napakasarap mabuhay sa mundo kahit na sabihin pa nating naghihirap ang bayang Plipinas dahil sa kasakiman ng mga nasa poder. Masarap pa rin mabuhay sa mundo kahit na ang mga mayayaman ay lalong yumayaman habang ang mga mahihirap ay lalo namang naghihirap. Masarap mabuhay kasi darating ang panahon na mababaligtad din ang tatsulok!

Ewan ko ba bakit simpleng pabor lang naman na ibili ako ng big mac eh kung anu-ano pa ang sasabihin!

Ewan ko ba bakit di ko magawa ang mga bagay na gusto kong gawin!

Ewan ko ba bakit kailangan ko pang magsulat dito! Makapagtrabaho na nga lang. Ok, ano nga ba yung PC2Phone?


No comments:

Post a Comment