Wednesday, September 24, 2003

Ang diyos ni Gloria

"God was my adviser", noon ay wika ni Pangulong Arroyo kaugnay ng pahayag nya na hindi na sya tatakbo sa 2004 Eleksyon. Di umano ay ito ang mensahe sa kanya ng diyos.

Mukhang gusto sabihin sa atin ni Pangulong Arroyo na magbabago ang isip ng diyos kung kaya't sya ay taimtim na nananalangin para sa wastong gabay ng diyos. Ang pagtakbo nya sa darating na halalan ay naksalalay sa mensaheng hinihintay nya mula sa langit. Pero ngayon pa lang, mukhang batang panganay lamang ang di naniniwalang tatakbo sya sa darating na halalan.

Samantala, sa Octobre 18, 2003 ay nakatakdang bumisita dito sa Pilipinas ang pangulo ng Estados Unidos, na animo'y siyang diyos na ni Pangulong Arroyo dahil ganun ganun na lamang ang pagsuporta nito sa gera ng nauna sa Afgahnistan at Iraq. Tila gusto sabihin sa atin ni Pangulong Arroyo na ang pagkamatay ng mga ilang libong inosenteng sibilyan sa mga nasabing gera ay kagustuhan ng kanyang diyos. Ang diyos din kayang ito ni Pangulong Arroyo ang may kagustuhang paslangain at sindakin ang mga lider at kasapi ng mga ligal na organisasyong masa tulad ng Bayan Muna? Lubhang mapanganib ang diyos ni Pangulong Arroyo.


No comments:

Post a Comment