Saturday, September 13, 2003

Bangungot sa umagang hinihintay

Mistulan akong alipin ng ilusyon na sabay pinanday ni Ara at Christian. Di ko sukat akalain na ang ilusyong ito ang siyang magdudulot sa akin ng tila walang wakas na ligalig. Ang sandaling kaligayahang dulot ng ilusyong iyon ay kagyat na napawi ng kirot na dulot ng pagkabunyag ng pinakakatagong lihim ng tadhana. Talagang wala akong swerte sa linggong ito na nagdaan.

Bakit kailangan mong sa akin ay magsinungaling? Bakit kailangan mo akong paniwalain sa isang bagay na di ko naman hiniling sayo. Bakit sa kabila ng kirot na dulot ng yong ginawa ay lihim pa rin akong umaasa na darating ang umagang hinihintay ni Arianna? Pero paano kung ang umagang hinihintay ay wala palang araw na sumusikat?

Malapit na akong maniwala na di isang magandang pangarap ang dulot ni Ara at Christian kundi isang nakamamatay na bangungot! Tila isang hamak na karakter lamang ako sa panaginip ng isang makapangyarihang persona na minsan ay aking sinamba!

No comments:

Post a Comment