Thursday, September 18, 2003

Maligayang Kaarawan, Fr Al!

Ngayon ang ika-73 kaarawan ni Fr. Aloysius Schwartz, ang tagapagtatag ng The Sisters of Mary Congregation na syang nangangasiwa sa lahat ng kampus ng The Sisters of Mary School sa iba't-ibang dako ng mundo kabilang na ang apat na kampus sa Pilipinas.

Ako ay kabilang sa mga mapapalad na nabiyayaan ng kanyang kabutihan. Siya ang itinuturing kong pangalawang ama. Nakapagtapos ako ng High School sa tulong ng programa ng Sisters of Mary School. At masasabi kong di ko mararating ang kinalalagyan ko ngayon kung di dahil sa kanya. Habang buhay kong tatanawin na isang malaking utang na loob ang lahat lahat ng biyayang aking tinamasa sa tulong niya. Maraming salamat Fr. Al!

Ang Sisters of Mary School ay nagbibigay ng libreng edukasyon at vocational training para sa mga kapus palad. At ito ay nagiging posible sa pamamagitan ng donsayon o tulong mula sa iba't-ibang panig ng daigdig. Kayo man ay maari ring makatulong sa pamamagitan ng inyong donasyon, gaano man ito kaliit ay lubos itong ipagpapasalamat ng mga kabataang umaasang magkaroon ng magandang buhay. Naririto ang detalye kung paano kayo makakatulong.


No comments:

Post a Comment