Saturday, September 27, 2003

Pagpupugay sa apat na martir!

Noong Sept 22, 2003, apat na bangkay ng kabataan na kinilalang sina Jonathan Benaro, Marjorie Reynoso, Lito Doydoy at Ramon Regase ang natagpuan sa Compostela Valley. Ang mga bangkay ay may mga saksak at bakas na dumanas ng tortyur. Sila ay mga taga Davao City na kasapi at lider ng Anakabayan, Anak ng Bayan Youth Party at Sanguniang Kabataan. Hinihinalang ang krimeng ito ay kagagawan ng mga ahente ng Military Intelligence Group. Tiyak na lilipas ang maraming taon, subalit ang may kagagawan nito ay malabong maparusahan. Ito kaya ay bunga rin ng mensahe mula sa diyos ni Gloria?

Ilang kabataan pa kaya ang kailangang magbuwis ng buhay upang ganap na makamtan ang tunay na kalayaan at demokrasya, na siyang sasagot sa hinaing ng aping sambayanan?

Maaaring kitilin ng raeksyonaryong gobyerno ang buhay ng lahat ng militanteng kabataan, subalit ang alab ng paglaban at pakikibaka para sa tunay na kalayaan at demokrasya ay mamamatay kailanman.

Pagpupugay sa apat na martir ng sambayanan!


No comments:

Post a Comment