Friday, March 19, 2004

hacked yahoo id

!@#$%^&*!!! may nang hack ng yahoo id ko (zat0411). kung ano man yung matanggap nyo mula sa yahoo id na iyon ay pakibalewala na lang po. Baka kung ano pang kabalbalan ang gawin ng mokong na yun kung sino man siya.

No comments:

Post a Comment