Saturday, March 20, 2004

Pakikiisa sa mamamayan ng Iraq

Matapos ang isang taon simula ng salakayin ng Estados Unidos ang Iraq, dahil sa di umano'y pagkakaroon ng huli ng weapons of mass destruction (WMD), umabot na sa 10,000.00 sibliyan ang namatay. Subalit hanggang sa ngayon ay nananatili pa ring katanungan kung may WMD nga ba ang Iraq. Sa daloy ng mga pangyayari, lalong lumilinaw ang motibo ni Bush sa ginawang pananakop sa Iraq.

Sayang at hindi ako nakasama sa mobilisasyon kaninang umaga. May meeting kasi ako ngayong hapon sa isang kliyente at medyo malaking kontrata ito kaya kailangang paghandaan. Ganunpaman, ang blog entry na ito ay bilang pakikiisa sa mamamayan ng Iraq!

Wakasan ang pananakop ng Estados Unidos sa Iraq!

No comments:

Post a Comment