Wednesday, August 11, 2004

Muni-muni...

Nitong mga nakaraang araw, parang gusto kong pigilan ang pag-ikot ng mundo. Ang daming problemang dumating at marami pang parating. Mga problemang dulot ng mga maling desisyon na aking nagawa noon. Ang bigat ng katawan ko tuwing umaga at tamad na tamad pumasok. Pag nasa opisina naman, pilit akong nagpapakaabala sa trabaho, paraan para malimutan ang mga problema. Hinihintay ko na lang na sumapit ang gabi para makatulog. Pero napagtanto ko na walang mangyayari kung patuloy ko itong tatakasan. Panahon na para harapin ko ang mga ito.

May mga bagay na iniisip nating mabuti para sa atin, pero anumang pilit nating gawin ay hindi naman nangyayari. May mga bagay naman na hindi man natin nais na mangyari sa atin ay kusa namang dumarating. Pero anuman ang naghihintay sa dako pa roon, patuloy pa rin ang aking paglalakbay...

No comments:

Post a Comment