Wednesday, December 29, 2004

Si Taz


Ba't ko raw nagustuhan si Taz samantalang salbahe sya? Minsan ay tanong sa akin ng isa kong kaopisina. Sabi ko sa kanya, yun nga yung dahilan kung bakit ko sya nagustuhan eh. Gusto kong maging salbahe! hehe!

No comments:

Post a Comment