Wednesday, April 06, 2005

Anong gusto kong maging paglaki...

Yan ang pangatlong topic namain ngayon sa blogkadahan.com. Nauna na nga yung pagpapakilala sa aming mga sarili at sinundan ng kwento tungkol sa perslab. Ako yung nakaskedyul kahapon at nandito yung aking kwento.

No comments:

Post a Comment