Wednesday, August 31, 2005

What to do with the Philippines?

Ano ang gagawin mo kung ikaw ang Pangulo ng Pilipinas?

Yan ang topic ngayon sa blogkadahan.com at narito ang aking entry.

No comments:

Post a Comment