Thursday, October 13, 2005

Pasko na, Pasko Now

Nitong mga nakaraang araw, karamihan ng mga nagagawi sa blog ko ay yung naghahanap ng tungkol sa pasko na, pasko now raffle promo ng nestle. Kaya naman naisipian kong i-post dito yung larawan in Ka Fort, ang union president ng Nestle sa Cabuyao Laguna, na kamakailan lamang ay pinaslang habang papauwi sa bahay mula sa piketlayn.Sumali pa rin kaya kayo sa Pasko Na, Pasko Now Raffle Promo ng Nestle, matapos ninyong makita ang larawan ni Ka Fort?

No comments:

Post a Comment