Tuesday, November 22, 2005

Pekeng Pangulo, Sira Ulo at Sinungaling

Sa pangunguna ng isang grupo ng mga bloggers, young radicals, matagumpay na naisakatuparan ang google bomb bilang isang anyo ng protesta laban sa Rehimeng Arrovo.

Subukan nyong i-search sa google maging sa yahoo ang salitang pekeng pangulo at i-click ang "I'm feeling lucky" button, at dadalhin kayo nito sa website ng pekeng pangulo (http://www.kgma.org)!

Gayundin ang mangyayari kung ang hahanapin naman ay ang salitang sinungaling, dadalhin naman kayo nito sa profile ni Ignacio Bunye. Remember the two CD's? Yung the left and the right? hehe!

Ah, hindi pa yan natatapos dyan. Now, try the word sira ulo.

Update: 11/23/05
Somebody is trying to diffuse the google bomb against pekeng pangulo. Story here.

Tapos kanina, when I googled sira ulo, napunta ako sa blogkadahan.com. Natawa ako sa resulta. hehe! Bakit? Eh kasi taga blogkadahan ako eh! hahaha!

No comments:

Post a Comment