Tuesday, March 28, 2006

Giving up...

Mabigat pala talaga ang responsoblidad ng isang ama. Malapit ko nang isipin na isa akong malaking kabiguan sa larangang ito. Kaunti na lang.

No comments:

Post a Comment