Sunday, October 08, 2006

best wishes, b!

Natatandaan ko pa ang sinabi mo noon na gagawin mo lang ang isang bagay na ito kung talagang nakatitiyak ka na ito ang tama, nararapat at magdudulot ng kaligayahan sa'yo. At ngayon ngang araw na ito ang kaganapan ng bagay na iyon. Maging maligaya ka sana at huwag tumahak sa landas na dinadaanan ko ngayon. Ingat lagi!

No comments:

Post a Comment