Wednesday, March 19, 2008

Peaches, Cream and Ka Ding

Nagbabalak ako sumali sa March Blog Carnival ni Toni - about peaches and cream. I'm thinking of making a refrigerated cake.

Tapos bigla kong naisip, ano kayang cream ang gagamitin ko? Eh ayaw ko naman ng Nestle Cream kasi hanggat maaari ay umiiwas ako sa produkto ng Nestle, bilang pakikiisa sa nakikibakang manggagawa ng Nestle.

Halos tatlong taon na ang nakakaraan ng patayin si Ka Ding Fortuna, ang pangulo ng unyon sa Nestle Cabuyao.

Bukas ay titingin ako kung anong cream ang pwede ko gamitin.

Boykot Nestle products!

No comments:

Post a Comment