Tuesday, March 08, 2016

Summer na! Tayo na sa Batangas!

Gaya ng blog na ito, napabayaan ko rin nang mahabang panahon ang www.batangasbeachresorrts.com.  Ginawa ko ang Batangas Beach Resorts blog para i-promote ang mga beach at resorts sa Batangas.  

Summer na! Tayo na sa Batangas!


Hindi pa ito kumpleto, pero ang layunin ko sana dito ay maging directory ng mga resorts sa Batangas.  Mula sa blog na ito ay makakakuha rin ng impormasyon ang mga nagbabalak pumunta sa mga resorst sa Batangas tungkol sa kung anuman ang dapat asahan o feedback ng mga nakapunta na.

Kata kung naghahanap ka ng mapupuntahang resort sa Batangas, punta lang sa www.batangasbeachresorts.com.

No comments:

Post a Comment