Saturday, April 23, 2016

Anong Class ka ng OFW?

Magandang obserbasyon ito tungkol sa mga klase ng OFW patungkol sa kanilang financial management.  Kung ikaw ay isang OFW, tiyak na masasakyan mo ito at mapapagtanto kung saang klase ka nga ba nabibilang.

Anong Class ka ng OFW?

Ikaw, anong klase ka ng OFW?

No comments:

Post a Comment