Tuesday, March 14, 2017

Preliminary Review

Busy at toxic na naman sa office ngayon dahil sa mga changes sa Quebec Skilled Worker Program.  Binago ang points system at maaapektuhan kahit yung mga matagal nang naka-file ang application.  Reasonable naman ang dahilanng ibinigay kaya may changes sa rules, pero mukhang isa rin itong paraan para ma address yung backlogs nila.

Kawawa yung mga maapektuhan.
Ang hindi malinawa ngayon ay kung sinu-sino ang maapektuhan.  Ang sabi lang kasi sa announcement, apektado yung mga hindi pa nasimulan ang Preliminary Review.  May mga tumatawag sa MIDI pero hindi rin daw consistent ang nakukuhang mga sagot.

Preliminary Review


Ang tingin namin, kapag nakatanggap ka ng letter to update your file, ibig sabihin noon ay nagsimula na ang Preliminary Review at kung gayun nga, hindi na dapat apektado yung mga nakatanggap nito.

Sana tama kami.

No comments:

Post a Comment