Sunday, June 17, 2018

There is BLOOD in your catsup

Sa tunggalian ng mga manggagawang pinagsasamantalahan at mga malalaking negosyanteng kakampi ang kapulisan at estado, hindi mahirap pumili kung kanino ako dapat papanig.
Larawan mula sa Alay Sining
Marahas na binuwag ng mga Pulis ang welga ng mga manggagawa ng NutriAsia, na nanawagan ng maayos na kalagayan sa paggawa, regularisasyon at pagkilala sa kanilang unyon.

Ang mga manggagawa sa NutriAsia, na pagmamay-ari ng Pamilyang Campos, ang siyang gumagawa ng mga produko gaya ng UFC Catsup, Mang Tomas, Datu Puti at iba pa. 


Hindi maayos ang kanilang kalagayan sa paggawa at kalakhan ng mga manggagawa sa NutriAsia ay mga kontrakwal. Binabarat ang kanilang sweldo gayung milyun-milyon naman ang kanilang tubo.

Dahil dito, nakikiisa ako sa panawagang Boycott sa mga produkto ng NutriAsia. Sana ay kayo rin...

No comments:

Post a Comment