Friday, September 26, 2003

Daing at panaghoy

Ang araw na ito ay bisperas ng maaari kong ituring na madilim na sabado ng aking buhay. balisa, takot at pangamba ang syang aking nararamdaman habang papalapit ang araw na ito. marahil ay ito ang magiging mitsa ng katapusan ng isang panaginip. maaari din naman na ito ang maging tulay para sa panibagong kabanata ng aandap andap na panaginip.

Samantala, hindi naging maganda ang simula ng araw na ito sapagkat muli ay di ko nagawang tulungang alisin ang gapos sa kamay ng isang taong malapit sa akin. Gustuhin ko man ay di ko magawa sapagkat mistulan akong paralisado bunga ng pagkakagapos din ng aking buong katawan. Mabigat sa aking kalooban na pabayaan na lamang ang sitwasyon at hintaying lumipas ang buong araw dahilan sa kawalan kong magawa.

Haaayy...pakiramdam ko'y hindi na ako makaaahon pa sa kinalulubugan kong kumunoy bunga ng maling desisyon sa nakalipas na kahapon!

waaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


No comments:

Post a Comment