Thursday, November 20, 2003

Panday Pera


Hindi ko alam kung kanino ito nagsimula pero natanggap ko ito kanina sa email. Malikhain talaga ang mga Pinoy! hehehe!

No comments:

Post a Comment