Wednesday, December 29, 2004

Subukan mo...


Naglalakad ako kanina papuntang opis nang makita ko ito. Natawa ako sa nakasulat, parang galing sa maton na naninindak ng dumaraan.

Palagay ko lang, ang utak sa signage na ito ay kumuha ng ideya sa mga karaniwang nababasa sa pader gaya ng:

ang omehe dito, bogbog sarado!

aso ka ba? huwag kang umihi dito, gago!

No comments:

Post a Comment