Monday, January 12, 2004

First Quadrant

Maraming buwan na ang nakakaraan, ipinakilala sa akin ni Kuya Alex ang First Quadrant, Isang tipo ng Multi-Level Marketing. Walang duda, malaki ang naging tulong nito sa kanya. Sa katunayan, nakabili na siya ng bagong Toyoto Vios. Maraming katulad pa nya ang may kahalintulad na kwento.

Bagamat naging interesado ako, hindi ako kagad sumali. Una, tiningnan ko muna sa website ng SEC kung may impormasyon hinggil sa FQ. At nabasa ko nga ito. Batay sa pagpapakilala sa akin, medyo parang pyramiding scheme nga. At kamakailan lamang ay nabasa ko itong bagong Sec Advisory tungkol sa FQ. Ganunpaman, kung iaanalisang mabuti ang operasyon ng FQ, mukha namang lehitimo ang mga activities nito. Kaya ganun pa rin ako kainteresadong sumali sa FQ.

At kanina isang staff ko ang sumali sa FQ at hinihikayat din akong sumali. Bigla tuloy akong nanghinayang sa mga panahong nagdaan na hindi ko pagsali sa FQ.

Bago magtapos ang buwang ito, balak kong sumali na sa FQ. Sa halagang P 8,880, meron ka ng P 5,000.00 na halaga ng shopping money, insurance at iba pang benepisyo.

No comments:

Post a Comment